Là tỉnh đi đầu về công nghiệp nhưng vì không có mấy cty xử lý chất thải Bình Dương nên đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tình thế ngày càng nguy cấp! Chất thải phủ kín chất thành đồi, nước thải tuồn ra bóp nghẹt cả con sông…