0901433666

Thẻ: quy trình xử lý chất thải

Cả tỉnh làm công nghiệp nhưng có mấy cty xử lý chất thải Bình Dương?

Là tỉnh đi đầu về công nghiệp nhưng vì không có mấy cty xử lý chất thải Bình Dương nên đang phải đối mặt với tình trạng ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. Tình thế ngày càng nguy cấp! Chất thải phủ kín chất thành đồi, nước thải tuồn ra bóp nghẹt cả con sông…